Всички Учебни занятия се провеждат онлайн

Онлайн в Скайп група, събота: 15:00 - 16:00

Всички Учебни занятия се провеждат онлайн

Онлайн в Скайп, събота: 15:00 - 16:00

Български народни танци

Танците свързват хората помежду им като оставят телата да говорят под ритъма на музиката. Въпреки трудната си съдба, българите са успели да запазят народното си самосъзнание и танцовото си богатство.

От началото на новата учебна 2019/2020 година, всяка събота в Българското училище се провеждат български народни танци за начинаещи! Всички са добре дошли!

Сподели в социалните медии / Teilen-Buttons