Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Онлайн в Скайп група, събота: 16:00 - 17:00

Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Онлайн в Скайп група, събота: 16:00 - 17:00

Български народни танци

Танците свързват хората помежду им като оставят телата да говорят под ритъма на музиката. Въпреки трудната си съдба, българите са успели да запазят народното си самосъзнание и танцовото си богатство.

От началото на новата учебна 2019/2020 година, всяка събота в Българското училище се провеждат български народни танци за начинаещи! Всички са добре дошли!

Сподели в социалните медии / Teilen-Buttons