Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Дружество

Културно дружество с идеална цел

Българското културно дружество в Тюбинген е дружество с идеална цел, което обединява хора от български и различен произход, които харесват и обичат българския език и литература, българските обичаи и празници, българските песни и танци, българското кино и театър.

Мисия

Към дружеството е организирано училище “Родна реч” за децата на членовете ни с цел да се съхрани и предаде на идните поколения “езика свещен на нашите деди”. В българското училище децата обогатяват своя езиков запас, като общуват на български език, играят, пеят, моделират и се сприятеляват.

BG Schule Uchilishte Tübingen

Дейност

Българското културно дружеството в Тюбинген организира прожекциите на стари и нови български филми. До сега бяха излъчени “С деца на море” и “Да се изгубиш нарочно в България”.

Българското културно дружество организира празници, литературно четене, народни танци, взема участие в Tübinger Erbe-Lauf.

Помага с информация на всички нуждаещи се хора, на които им се налага да се интегрират в Германия.

Прави коледни базари за подпомагане на болни деца и техните родители.

Членство

Членският внос на Дружеството е 20 евро годишно.
Ако Ви заинтригувахме, и вие можете да станете наши членове! Всички, които биха искали да участват активно в развитие на дружеството, са сърдечно приветствани.
Защото заедно е не само по-лесно, но и по-приятно!

Стани един от нас!
Сподели в социалните медии / Teilen-Buttons