Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Онлайн в Скайп група, събота: 16:00 - 17:00

Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Онлайн в Скайп група, събота: 16:00 - 17:00

български

Вече можем да посрещнем нашите гости, защото и децата от Българското училище приготвиха най- вкусните питки!
Read more