Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Записване за българското училище “Родна Реч” в Тюбинген

Bevor Sie mit der Anmeldung fortfahren, lesen Sie bitte die Informationen für Eltern!
Преди да продължите с регистрацията, моля прочетете информацията за родители!

Bitte lesen Sie auch, wie wir persönliche Daten speichern und die Erklärung zu den Kinderfotos!
Също така, моля прочетете как съхраняваме личните данни и декларацията свързана със снимките на децата!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Собствено име, фамилия на кирилица
Name, Vorname
Собствено име, фамилия на латиница
Роден/а на
Месторождение Град, Държава
Адрес
Клас
Здравна осигуровка към oсновно осигурено лице
Здравно осигурителна каса
Телефон нa родител 1
Имейл на родител 1
Телефон нa родител 2
Телефонен номер: Кой трябва да бъде уведомен в случай на извънредна ситуация?
Кой родител членува в дружеството?
Hiermit erlauben wir, dass unser Kind nach Unterrichtsschluss die Schule eigenständig verlassen darf.
Разрешаваме на детето ни, след края на учебните занятия да напусне училището.
ZAHLUNGSINFORMATIONEN / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
Име и фамилия на титуляра на сметката на латиница
Банка
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG VON SCHÜLERDATEN IM INTERNET: Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein Rodna Retsch e.V. Bild-, Ton- oder Videoaufnahmen von meinem Kind macht und sie für folgende Zwecke verarbeitet
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Die Entscheidung zur Veröffentlichung der Daten im Internet ist freiwillig und kann jederzeit gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen werden.

Декларация за съгласие за публикуване на данни на учениците в училището и детската градина в интернет

Дружеството отбелязва, че цялостна защита на личните данни на членовете не може да бъде гарантирана, когато те се публикуват в интернет. Поради това членът взема под внимание рисковете от евентуално нарушаване на личните права и е наясно, че личните данни могат да бъдат достъпни и в държави, които нямат разпоредби за защита на данните, сравними с Федерална република Германия. Решението за публикуване на данните в интернет е доброволно и може да бъде оттеглено по всяко време като се свържете с управителния съвет на сдружението.

Декларация:

Потвърждавам, че съм прочел горното и се съгласявам сдружение Rodna Retsch e.V. да прави снимки, звукови или видеозаписи на моето дете и да ги обработва за следните цели:
– Публикация в сайта на сдружението
– Публикация в профилите на сдружението в социалните мрежи (Facebook, Instagram)
– Вътрешна комуникация с членовете в WhatsApp групите на сдружението
ERKLÄRUNG
Декларация

Съгласни сме нашето дете да участва в учебните занятия без специална застраховка за гражданска отговорност и застраховка за злополука.

Задължаваме се, в случай на възникнали щети или злополука, причинени от нашето дете по време на учебните занятия или паузата, да използваме нашите частни или държавни задълзителни застраховки за да покрием разходите (например за ремонт, лечение).

Тази декларация важи до официалното отписване на детето от българското училище!
Фамилно и собствено име на детето
Datenschutz
Защита на данните

Дружество „Родна Реч“ като отговорен орган за обработка на данни използва Вашите данни за изпълнение на целите на сдружението, както и за администриране на членовете и изпращане на информация за дейността на сдружението. Повече информация можете да намерите в нашата политика за защита на личните данни на адрес: https://rodna-retsch.de/datenschutzerklaerung-vereinsmitgliedschaft-und-schulbesuch/
Сподели в социалните медии / Teilen-Buttons