Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Занятия с присъствие в събота 10:00 - 12:30 часа

Откриване на Учебната година

Очакваме ви на Българско училище от 10:00 до 12:30 часа както винаги в Gemeinschaftsschule West, Тюбинген.